دانلود مبانی و پیشینه نظری رهبری آموزشی

تاینی موویز


جهت سفارش تبلیغات با شماره در تماس باشید (ماهانه تنها....... تومان با بازدهی عالی)

ثبت تبلیغات لینکی در سایت تنها با ...... تومان در ماه

مبانی و پیشینه نظری رهبری آموزشی دسته: روان شناسی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 59 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 23

مبانی و پیشینه نظری رهبری آموزشی فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

مبانی و پیشینه نظری رهبری آموزشی

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

رهبری آموزشی

2-2-1.              تعاریف رهبری‌ و تفاوت آن با مدیریت

با توجه به مـطالعات وسیعی که در زمینهء تفاوتهای‌ موجود‌ میان‌ رهبری و مدیریت‌ صورت گرفته است، دیگر جایی برای این تصور نادرست که این مـفهوم مـترادف‌ هستند، باقی‌ نـمی‌ماند. رهبری‌ در اصل نسبت به مدیریت مفهوم وسیع‌تری دارد و مدیریت نوع خاصی از رهبری‌ بـه‌ شـمار‌ می‌رود که در آن،کسب هدفهای سازمانی‌ بر سایر هدفها اولویت دارد. پس از بررسی جامعی در ادبیات‌ مدیریت، استاگ‌ دیل(1974) به این نـتیجه رسـید کـه:"تعاریفی که از رهبری وجود دارد، تقریبا به‌ تعداد‌ اشخاصی‌ است‌ که کوشیده‌اند این مفهوم را تـبیین کنند"(هدایتی نیا و علوی، 1385).

رهبری بـرحسب ویـژگیها و صفات فردی، رفتار فردی، نفوذ در دیگران، الگوهای‌ تعاملی، روابط، نقشها(وظایف)، تصور‌ دیگران‌ دربارهء نفوذ قانونی آنان‌ تعریف شده است. نمونهء بعضی از این تـعریفها کـه طـی‌ چند‌ دههء اخیر بیان شده‌اند به‌ شرح زیر است:

از نظر تاتنبام، رهبری عبارت است از: نفوذ میان‌فردی‌ که در وضـعیتی خـاص‌ از طریق‌ فرایند ارتباطات در جهت دست‌یابی به هدف یا اهدافی معین اعمال‌ می‌شود(میر کمالی، 1389).

استونر، رهبری را‌ فرایند‌ هدایت و اعـمال نـفوذ بـر فعالیتهای گروه‌ یا‌ اعضای‌ سازمان‌ تعریف می‌کند. به عقیدهء وی، این تعریف سه کاربرد‌ مهم‌ دارد: نخست‌ آن‌که رهـبری در رابـطه با زیردستان و پیروان مطرح می‌شود؛ چون این افراد باید دستورات‌ رهبر‌ را بپذیرند. دوم آنکه رهبری مـستلزم‌ تـوزیع‌ نـابرابر قدرت‌ میان‌ رهبر‌ و اعضای گروه است و تردیدی نیست‌ که‌ قدرت رهبر به مراتب از پیروان‌ بیشتر است. و سـوم آنـکه رهبری مستلزم توانایی‌ برای‌ اعمال نفوذ بر رفتار پیروان‌ است‌ (استونر و چالرز،1986).

بلانچارد، رهبری را‌ فرایند تأثیرگذاری بر فـعالیتهای‌ یـک‌ فـرد یا یک گروه‌ می‌داند که‌ در‌ موقعیتی خاص در جهت دست یافتن به هدفهای خاص کوشش‌ می‌کنند(امیر کبیری، 1389).

تولیور و همکارانش رهبری‌ را‌ ایـن‌گونه تـعریف مـی‌کنند:"رهبری فرایند نفوذ اجتماعی‌ است‌ که‌ طی آن، رهبر در‌ جست‌جوی‌ مشارکت داوطلبانه زیردستان‌ برای تلاش‌ در‌ جـهت رسـیدن به اهداف سازمان است‌"(میر کمالی، 1389).

رابینز(1997)نیز معتقد است:"رهبری عبارت است از توانایی اعمال‌ نفوذ‌ بر گروه و سوق دادن آن به‌ سوی‌ هـدفهای مـوردنظر، منبع‌ این‌ قدرت‌ یا اعمال‌ نفوذ، جنبهء رسمی دارد‌ که همان تکیه زدن بر مسند مدیریت، در یـک سازمان‌ است."

به‌طور کـلی، می‌توان رهبری را‌ این‌گونه‌ تعریف کرد:"رهبری، فرایند اثرگذاری‌ فرد یا گـروهی از‌ افـراد (به‌ عـنوان‌ رهبر) بر‌ فرد‌ یا گروهی دیگر‌ از‌ افراد(یعنی پیـروان) به مـنظور دست‌یابی به اهدافی مشخص در شرایطی خاص است."با توجه به این‌ تعریف، رهبری تابعی از‌ سه‌ عـامل‌ رهـبری، پیرو و موقعیت است. در زمینهء تفاوت ایـن‌ دو‌ مـفهوم‌ نیز‌ بـه‌طور‌ کـلی‌ مـی‌توان‌ چنین بیان داشت:

 • رهبر با ایجاد تغییر سـروکار دارد، ولی مـدیر برای برخورد با پیچیدگی‌هاست.
 • رهبران از طریق ایجاد بصیرت نسبت به آینده، جهت را مشخص می‌کنند و از طـریق انـتقال این‌ دید به افراد و الهام‌بخشی، آنان را بـرای غلبه بر موانع آمـاده‌ می‌سازند. اما مـدیران خوب از طریق برنامه‌ریزی رسمی، و طـراحی‌ ساختارهای سـازمانی خشک، نظم و انسجام را موجب می‌شوند.
 • رهبران نگرش شخصی و فعالی نسبت‌ به‌ هدف‌ها دارند، ولی مدیران نگرش‌ انفعالی‌تری دارند.
 • رهبران مـی‌توانند هـدفهای گوناگونی داشته باشند، اما در مدیریت اولویـت بـا اهداف سـازمانی است.
 • رهبران در پستهای پرمخاطره کـار مـی‌کنند و اغلب در معرض مخاطره‌جویی و خـطرپذیری قـرار می‌گیرند؛ به‌ویژه‌ هنگامی‌ که موقعیت خوبی پیش‌آمده باشد و دستاوردهای مهمی در میان باشد. ولی مدیران کار را یـک فـرایند توانمندسازی می‌دانند که تلفیقی از افکار و افراد در‌ تـعامل‌ بـاهم، برای تدوین‌ راهبردها و تصمیمهاست.
 • رهبران بـا‌ کـارهای‌ فـکری سروکار دارند، ولی مدیران تـرجیح می‌دهند با افراد کار کنند و از فعالیتهای مجرد اجتناب می‌ورزند.
 • در رهبری، سلسله مراتب مطرح نیست، درحالی‌که در مدیریت ابزارهای نفوذ و اعـمال‌ قـدرت‌ به‌طور سلسله مراتبی در‌ اختیار‌ مدیران‌ قرار می‌گیرد(هدایتی نیا و علوی، 1385).


قیمت فایل فقط 15,000 تومان

خرید

 • 7. 6 . filecero.pishroblog.ir

  filecero.pishroblog.ir

  شرکت کشتیرانی و حمل و نقل دریایی سئو تصفیه آب دانلود سوالات امتحانی دانشگاه پیام ...

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری رهبری تحول آفرین

  www.iranpajohesh.com/مبانی-نظری-مدیریت/8990...

  دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری رهبری ... مبانی نظری و پیشینه ... دانلود مبانی نظری و ...

 • دانلود مقاله پیشینه تحقیق و چارچوب نظری سبک رهبری

  www.iranpajohesh.com/مبانی-نظری-مدیریت/10706...

  بسته های آموزشی. ... و چارچوب نظری سبک رهبری دانلود مقاله ... مبانی نظری و پیشینه پژوهش ...

 • فایل مبانی نظری و پیشینه پایان نامه در باره ی رهبری آموزشی

  novinproject.pishroblog.ir/Post/441

  شرکت کشتیرانی و حمل و نقل ... دانلود پایان نامه و ...

 • پیشینه و مبانی نظری رهبری تحول آفرین

  payannameh.fileyar.ir/product-8555-rvanshenasi.aspx

  ... دانلود پایان نامه ... پیشینه و مبانی نظری ... قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه. رهبری موضوعی ...

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش ذهن آگاهی

  novinproject.pishroblog.ir/Post/47

  ... نامه در باره ی رهبری آموزشی. ... دانلود مبانی نظری و پیشینه ... مبانی نظری و پیشینه ...

 • دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت کلاس درس - پرفروش ...

  4nab.blogsky.com/1395/08/12/post-5147

  دانلود پیشینه تحقیق و مبانی ... قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه. ... هدایت و رهبری، کنترل و ...

 • برترین فایل ها - bartarin.filenab.com

  bartarin.filenab.com

  دانلود پروژه , ... مقالات آموزشی; ... مبانی و پیشینه نظری اعتیاد به موبایل و احساس تنهایی

 • مبانی و پیشینه نظری هوش معنوی

  blacero.pishroblog.ir/Post/12

  دانلود پایان نامه و ... مبانی و پیشینه نظری ... گرایش رهبری معنوی به افزایش توانمند سازی ...

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع سبک رهبری دانشی – یاهو شاپ

  yahoo-shop.ir/مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-با...

  یاهو شاپ فروش و دانلود تحقیق ... دانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع سبک رهبری ...

 • پیشینه و مبانی نظری پایان نامه درباره عملکرد تحصیلی

  ceromabna.pishroblog.ir/Post/201

  ... در باره ی رهبری آموزشی ... دانلود مبانی نظری فصل دوم ... پیشینه و مبانی نظری پایان ...

 • مبانی نظری و پیشینه درباره عوامل موثر در موفقیت مدیران و ...

  farsi-paper.ir/product-16150-OLOMTARBIATI.aspx

  ... آموزشی مبانی نظری و پیشینه درباره ... و دانلود. ... آموزشی، تعاریف رهبریو ...

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اعتماد اجتماعی - پرفروش ...

  4nab.blogsky.com/1395/08/10/post-5065

  177 دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع اعتماد اجتماعی ... قسمتی از متن مبانی نظری و ...

 • دانلود مبانی پیشینه نظری - iranlabi.ir

  iranlabi.ir/پایان-نامه/133884-دانلود-مبانی...

  درباره ویبولتین پارسی. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با ...

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی

  bergerdownload.rzb.atesbr.ir/post620113.html

  پرداخت و دانلود. مبانی نظری و پیشینه پژوهش رفتار شهروندی ... (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

 • دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش درباره ي اعتماد سازماني

  saslar.ir/post/580/...

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش ... ,دانلود مباني نظري و ... http://1001daneshjo.ir/سبک-های-رهبری-تحولی-و ...

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت کلاس درس

  sellu.ir/product-75252...

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت کلاس ... آموزشی; سوالات ... فنی و مهندسی. برق ...

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی رهبری خدمتگزار

  sellu.ir/product-75048...

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی رهبری ... آموزشی; سوالات ...

 • دانلود رایگان تحقیق تعارض سازمانی تعریف، مبانی انواع و ...

  free-download.epage.ir/fa/module.news_Page._TypeId.1_Start.310...

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق ... کارکنان آموزشی وزارت آموزش و ... دانلود پاورپوینت رهبری ...

 • دانلود پروژه , پایان نامه و مقاله

  maghaleshop.rozblog.com

  مقالات آموزشی [16] ... مبانی و پیشینه نظری پرداخت ... دانلود پاورپوینت رهبری ...

 • پیشینه و مبانی نظری آموزش و توسعه - فایلوو

  fileoo.ir/1395/09/16/post-55674/...

  قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه ... برای خرید و دانلود فایل و ... پیشینه و مبانی نظری رهبری ...

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق یادگیری خودتنظیمی

  khandehsara.ir/news/353641/...

  ... (پیشینه و مبانی نظری ... خودتنظیمی شامل یک رهبری شناختی است که ... لینک پرداخت و دانلود ...

 • مبانی نظری پیشینه تحقیق تیپ شخصیتی الف فصل دوم پایان نامه ...

  ebay95.shiektarinha.ir/list/...

  دانلود مبانی نظری و پیشینه ... گروههاي آموزشی دانلود ... مبانی نظری پیشینه تحقیق تیپ ...

 • مباني نظري و پيشينه تحقيق عملکرد شغلي ( فصل دوم پايان نامه

  operamap.rozblog.com/post/277

  مبانی نظری و پیشینه ... /دانلود+مبانی+نظری+پیشینه ... پایان نامه رابطه بین رهبری اخلاقی و ...

 • مبانی نظری،پیشینه پژوهش ،تعریف، انواع و نظریه های پیشرفت ...

  surnafile.blogsky.com/1395/01/17/post-7730/مبانی-نظری...

  اختصاصی از سورنا فایل مبانی نظری،پیشینه ... دانلود با لینک مستقیم و ... نیل به اهداف آموزشی ...

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایان نامه استرس شغلی

  hdaneshjoo.com/product/28977/...

  ... فهرست مقاله مبانی نظری و پیشینه استرس ... و آموزشی; ... دانلود مبانی نظری و پیشینه ...

 • پیشنه پژوهش و مبانی نظری خلاقیت (فصل دو)

  hector20.pishroblog.ir/Post/1

  پیشنه پژوهش و مبانی نظری خلاقیت (فصل دو) در 40صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. توضیحات: فصل دوم ...

 • ردیاب فایل – Radyab.info » مبانی نظری و پیشینه پژوهش با ...

  radyab.info/مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-با...

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش ... پرداخت و دانلود. مبانی نظری و پیشینه ... یا رفتار رهبری حمایتی) و ...

 • دانلود تحقیق , پروژه و مقاله

  tahghigh20.rozblog.com

  ... پروژه و مقاله,دانلود ... متغیرهای زیادی در مدیریت و رهبری وجود ... مبانی و پیشینه نظری ...

 • دانلود رایگان پیشینه تحقیق و مبانی نظری فراشناخت

  mastanehonline.rzb.atesbr.ir/post620177.html

  دانلود رایگان پیشینه تحقیق و مبانی نظری ... قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه.


 • فروشگاه دانلود فایل 98

  مشخصات

  تبلیغات

  محل تبلیغات شما
  محل تبلیغات شما

  آخرین مطالب این وبلاگ

  آخرین ارسال ها

  عکس آقای خامنه ای

  آخرین جستجو ها

  برای ورود به کانال الگرام ما کلیک کنید